Miejscem pracy lekarza diabetologa może być przychodnia publiczna, szpital lub przestrzeń prywatnego gabinetu. Dla dyplomowanych lekarzy zatrudnienie gwarantują zarówno placówki prywatne, jak i publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Zarobki lekarza diabetologa są zwykle wyższe od średniej krajowej. Specjalista diabetolog zatrudniony w szpitalu, podejmujący dodatkowe dyżury lub prowadzący prywatna praktykę lekarską może zarobić nawet 5 000 zł brutto miesięcznie.

Czym zajmuje się diabetolog?

Diabetologia jest nauką medyczną, która zajmuje się szeroko pojętą cukrzycą, a przede wszystkim jej profilaktyką i leczeniem. W Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 mln osób, a zapadalność na tę chorobę szybko wzrasta. Cukrzyca we wszystkich postaciach powoduje ciężkie powikłania narządowe. Rosnąca liczba zachorowań w społeczeństwie wymusza istnienie odrębnej specjalności lekarskiej, związane jest to ze złożonością samej choroby oraz jej powikłań. Cukrzyca pojawia się coraz częściej, ma to związek ze stylem życia prowadzonym w dzisiejszych czasach, który opiera się na spożywaniu licznych produktów bogatych w cukry proste i niewielkiej aktywności fizycznej.  Lekarz diabetolog rozpoznaje cukrzycę, jej odmianę, ustala dawkowanie leków doustnych, a w razie konieczności także insuliny. Prowadzi doradztwo w zakresie diety. Lekarz posiadający specjalizację w diabetologii musi posiadać wiedzę i umiejętności badania chorych na cukrzycę, szczególnie metod stosowanych do rozwiązywania szczegółowych problemów diabetologicznych w lecznictwie oraz powikłań cukrzycy. Konieczne jest również posiadanie umiejętności technicznych, niezbędnych do przeprowadzania badań klinicznych, diagnostyki i kontroli wyników leczenia cukrzycy, chorób metabolicznych i innych, w którzy zmiany żywienia, zaburzenia metaboliczne mają kluczowe znaczenie patogenetyczne i kliniczne.

Jak zostać diabetologiem?

Specjalizacja w diabetologii jest specjalizacją szczegółową. Do przystąpienia do specjalizacji diabetologicznej uprawnieni są lekarze posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty chorób wewnętrznych lub pediatrii. Podstawowy staż specjalizacyjny trwa 5 miesięcy, odbywa się w oddziale diabetologicznym samodzielnym lub klinice chorób wewnętrznych, pediatrii lub endokrynologii. Lekarze interniści specjalizujący się zobowiązani są do odbycia jednomiesięcznego stażu w oddziale diabetologicznym klinik pediatrii. Lekarze pediatrzy zobowiązani są do odbycia dwumiesięcznego stażu w oddziale diabetologii dla osób dorosłych.

Ponadto lekarze specjalizujący się muszą odbyć:

 • jednomiesięczny staż w klinice okulistycznej ukierunkowanej na leczenie chorób narządu wzrostu spowodowanych przez cukrzycę,
 • jednomiesięczny staż według własnego wyboru: w klinice nefrologii, klinice kardiologicznej, oddziale patologii ciąży, klinice endokrynologii, klinice neurologii, ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów diabetologicznych,
 • staż w poradni diabetologicznej pod kierunkiem specjalisty, trwający 6 miesięcy.

Obowiązkowe jest również odbycie kursu z zakresu diabetologii, a także kursu z zakresu dietetyki w Instytucie Żywności i Żywienia Ministerstwa Zdrowia. W trakcie specjalizacji lekarz obowiązkowo musi uczestniczyć w konsultacjach i posiedzeniach naukowych oraz innych formach samokształcenia, zalecanych przez kierownika specjalizacji. W okresie specjalizacji lekarz pełni obowiązkowo 10 dyżurów, w tym 3 w oddziale intensywnej opieki internistycznej. Ocena wiedzy i umiejętności praktycznych obywa się za pomocą kolokwium.

Specjalizujący się zdaje kolokwia u kierownika specjalizacji z zakresu:

 • epidemiologii cukrzycy i organizacji diabetologicznej,
 • patofizjologii przemiany materii i endokrynologii cukrzycy,
 • etiologii i patogenezy cukrzycy i jej powikłań,
 • problemów klinicznych cukrzycy,
 • metod leczenia,
 • patogenezy, prewencji i leczenia powikłań cukrzycy,
 • prawa medycznego,
 • promocji zdrowia,
 • medycyny ratunkowej.

Specjalizujący się zobowiązany jest do przygotowania pracy poglądowej, której oceny dokonuje kierownik specjalizacji, wystawiając ocenę na piśmie. Zaliczenie studiów praktycznych odbywa się poprzez potwierdzenie pisemne przez kierowników studiów stażowych w odpowiednich oddziałach nabycia umiejętności praktycznych odpowiednich do charakteru stażu. Kierownik specjalizacji ocenia sprawność wykonywania obowiązkowych procedur i zabiegów, które specjalizujący musi wykonać samodzielnie. Po zrealizowaniu programu specjalizacji i zaliczeniu wszystkich kolokwiów i sprawdzianów następuje podsumowanie przebiegu specjalizacji i zakwalifikowanie się do egzaminu specjalizacyjnego.

Diabetolog – własna firma

Rosnąca liczba chorych na cukrzycę powoduje, że zapotrzebowanie na pracę lekarzy diabetologów stale wzrasta. Do otworzenia prywatnej praktyki lekarskiej konieczne jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia oraz prawa do wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lekarz specjalista musi posiadać przynajmniej dwuletnią praktykę zawodową, do której nie wlicza się okresu stażu. Lokal mający pełnić funkcję gabinetu musi uzyskać pozytywną opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Gabinet lekarski powinien zostać wyposażony w niezbędny sprzęt. Lekarz chcący otworzyć prywatną praktykę specjalistyczną obowiązkowo musi być członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej. Ostatnim etapem jest otworzenie działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

[Głosów:15    Średnia:2.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here