Pojęcia fuzji firm i przejęcia firmy są często stosowane zamiennie. W rzeczywistości jednak kryją się pod nimi zupełnie inne operacje, które mają inne cele i przebieg. Czym są fuzje firm, a czym przejęcia?

W biznesie firmy często łączą się między sobą lub są wchłaniane przez inne. Do połączenia może dojść wtedy na dwa sposoby, a mianowicie przez fuzje firm lub też przez przejęcia.

Na czym polegają fuzje firm?

Fuzja firm polega na połączeniu ze sobą dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw w jedno – powstaje wtedy jeden podmiot.

Przedsiębiorstwa, które tworzą nowy podmiot, przestają istnieć formalnie. Do nowej działalności przenoszą swój majątek i wspólnie kontynuują działalność.

Rodzaje fuzji firm:

• fuzja pozioma (horyzontalna) – połączenie pomiędzy firmami o tym samym profilu produkcyjnym, pozwala na uzyskanie silniejszej pozycji na rynku przez poszerzenie oferty i dostęp do nowych klientów
• fuzja pionowa (wertykalna) – połączenie pomiędzy firmami zajmującymi się różnymi etapami powstawania produktu, pozwala na zwiększenie kontroli nad produkcją, poprawę jakości produktów
• fuzja konglomeratowa – połączenie pomiędzy firmami z różnych branż, służy dywersyfikacji oferty, tworzeniu konglomeratów – koncernów o zróżnicowanym profilu działalności

Zatem fuzja pozwala na uzyskanie szeregu korzyści – zmniejsza koszty, poszerza ofertę, podwyższa konkurencyjność i pozycję firmy, przynosząc ze sobą lepsze zyski.

Na czym polegają przejęcia firm?

Z kolei przejęcie firmy to coś innego niż fuzje firm – jest to transakcja, która służy przeniesieniu kontroli nad przedsiębiorstwem z jednej grupy inwestorów do innej grupy. Dochodzi wtedy do wchłonięcia jednej firmy przez drugą.

Przejęcie może nastąpić przez zakup udziałów, majątku firmy, uzyskanie pełnomocnictwa czy wspólne przedsięwzięcia.

Przedsiębiorstwo przejmujące zachowuje wtedy swoją osobowość prawną – nie dochodzi do powstania nowego podmiotu, jak ma to miejsce przy fuzji firm. Przejęcie nie oznacza też, że przejmowana firma przestaje istnieć, chociaż może prowadzić do zmian, na przykład zwolnień pracowników.

Przejęcia można prowadzić na dwa sposoby:
• przejęcie kontrolowane – firma wyraża zgodę na przejęcie, a cała operacja ma miejsce w pokojowej formie
• wrogie przejęcie – gdy zarząd albo rada nadzorcza spółki wyraża sprzeciw, ale firma przejmująca ma wystarczającą liczbę akcji do przejęcia nad nią kontroli bez zgody dotychczasowych właścicieli czy zarządców

Podobnie jak w przypadku fuzji firm, przejęcia również mogą odbywać się na sposób horyzontalny, wertykalny, a także konglomeratowy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

[Głosów:10    Średnia:2.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here