Kończąc edukację i myśląc o znalezieniu pracy zwykle skupiamy się na szybkim znalezieniu dobrze płatnej posady. Uświadamiamy sobie swoje silne i słabe strony, przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej i oczywiście stresujemy. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji, ekscytacja jest tak duża, że rzadko myślimy o dokładnym studiowaniu umowy o pracę, zwłaszcza wówczas, gdy jej szczegółów nie ustalaliśmy wcześniej.

W umowie zawarte powinny być strony umowy. Obowiązkowo powinny znaleźć się dane pracodawcy (nazwa firmy, NIP, adres siedziby, a także imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę) oraz dane pracownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania), warunki zatrudnienia oraz czas rozpoczęcia pracy. Do weryfikacji czy umowę sporządzono zgodnie z przepisami niezbędna jest oczywiście znajomość prawa pracy.

Czym jest prawo pracy czy też częściej używane określenie kodeks pracy?

Pojęcie to reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 z późniejszymi zmianami. Określa ona szczegółowo prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Musimy mieć jednak świadomość, że pojęcie prawa pracy jest szersze niż kodeks pracy. Należy przez nie także rozumieć przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron umowy o pracę.

Ważne aby mieć świadomość, iż zapisy umowy odwołujące się do postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Jeżeli już udało się przebrnąć przez wszystkie zapisy umowy i nie budzą one wątpliwości natury prawnej, rozpoczęliśmy świadczenie pracy, to powinna być ona realizowana zgodnie z zapisami umowy. Jeżeli coś wykracza poza jej ramy lub co gorsza budzi wątpliwości natury prawnej, zachowajmy czujność, Jeżeli mamy wątpliwości warto skorzystać z usług fachowców. Sprawdzona kancelaria prawa pracy to dobry kierunek. Skorzystaj naprawdę warto.

Więcej: Adwokat prawo pracy Wrocław

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here