Zgodnie z działającymi przepisami, obywatele dokonujący transakcji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić statystykę obrotu oraz kwot podatku należnego przy wykorzystaniu kas zapisujących. Należałoby zaznaczyć, iż w obszarze tym jest szereg zwolnień, zarówno przedmiotowych, jak również podmiotowych. Przeczytaj artykuł oraz dowiedz się, kiedy kasa fiskalna w sklepie internetowym jest koniecznością.

Czy prowadząc sklep internetowy muszę mieć kasę fiskalną?

Czy prowadząc sklep internetowy muszę mieć kasę fiskalnąSprzedaż (dostawy towarów i oferowanie usług) na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych) podlega co do zasady ewidencjonowaniu za pomocą kas zapisujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Są natomiast zwolnienia z przymusu rejestrowania, jakie charakteryzuje rozporządzenie w sprawie zwolnień z przymusu rejestrowania. Rozporządzenie to zwalnia z przymusu rejestrowania m.in. podatników, u jakich obrót wykonany na rzecz osób prywatnych nie przekroczył w ostatnim roku skarbowym sumy 20 tys. zł (par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia). Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w jakim podatnik przewyższył obrót realizowany na rzecz osób prywatnych w kwocie 20 tys. zł (par. 5 ust. 1 rozporządzenia).

E-sklep oraz zwolnienie z kasy

W części drugiej załącznika (poz. 36) do wyżej nadmienionego rozporządzenia legislator nadaje zwolnienie z przymusu rejestrowania na kasie fiskalnej dla dostawy produktów w systemie wysyłkowym (pocztą bądź przesyłkami kurierskimi).

Natomiast sam fakt wysyłki nie jest jednym warunkiem, jaki należy spełnić żeby nie rejestrować na kasie transakcji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Również bowiem zapłata musi zostać w pełni zrealizowana za pośrednictwem poczty, banku bądź spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (właściwie na rachunek bankowy obywatela bądź na rachunek obywatela w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jakiej jest członkiem). Dodatkowo z prowadzonej ewidencji oraz dowodów potwierdzających zapłatę wyraźnie musi wynikać, jakiej dokładnie czynności dotyczyła oraz na czyją rzecz została zrealizowana (dane kupującego, w tym jego adres).

Błyskawiczny przelew natomiast kasa fiskalna

Natychmiastowe przelewy robione poprzez znane sieci takie jak: PayPal i Sky-Pay stoją na równi z tradycyjnym przelewem, jaki może zrobić konsument logując się wprost na stronę banku. Gdy w tytule przelewu zostanie określony towar, jakiego dotyczy zapłata, należałoby wykorzystać tenże typ płatności w swoim sklepie internetowym, ponieważ zdecydowanie przyśpieszy to mechanizm zapłaty.

Kasa fiskalna w sklepie internetowym – jaką wybrać?

Czy prowadząc sklep internetowy muszę mieć kasę fiskalnąGdy nie mieścimy się w zakresie obrotów bądź nie spełniamy wymogów zwolnień przedstawionych w Rozporządzeniu, każdą sprzedaż musimy rejestrować na urządzeniu fiskalnym. Jaką kasę wybrać? Teraz najlepszą możliwością jest zakup kasy fiskalnej online. Od stycznia tego roku do ich używania są już zobowiązane pierwsze podmioty, natomiast za parę lat wszyscy obywatele prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych bez działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, będą musieli je mieć. Gdy zatem myślimy o własnym biznesie perspektywicznie, należałoby od razu kupić narzędzie ze stałym podłączeniem do Centralnego Repozytorium Kas. Zakupienie kasy fiskalnej online wiąże się dodatkowo z szeregiem ułatwień. Podatnik nie musi zgłaszać w urzędzie skarbowym nowego narzędzia oraz uzyskiwać numeru identyfikacyjnego, ma również większą pewność zabezpieczenia danych lub poprawności własnej pracy. Może także skorzystać z ulgi na zakup kasy.

Sprzedaż w sklepie internetowym – paragon lub faktura

W wypadku braku kasy fiskalnej oraz robienia sprzedaży internetowej na rzecz osób fizycznych, sprzedający może wystawić fakturę bądź, gdy nie ma danych kupującego, po prostu wytworzyć dowód sprzedaży (wysyłkowa sprzedaż nieudokumentowana). W wypadku posiadania kasy fiskalnej sprzedający winien wystawiać rachunki, natomiast również tworzyć raporty dzienne oraz comiesięczne sprzedaży. Konsument (osoba fizyczna) może natomiast poprosić go o fakturę. Inwestor ma przymus jej wystawienia, gdy konsument poprosi o nią w czasie do 3 miesięcy od chwili sprzedaży.
Należałoby natomiast pamiętać, iż chociażby gdy konsument poprosi o fakturę, to i tak w pierwszej kolejności należy nabić paragon. Właśnie wówczas można wystawić tzw. fakturę do paragonu.

W wypadku sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Unii Europejskiej, sklep internetowy musi wystawić fakturę. Nie należy rejestrować jej na kasie fiskalnej. Dowód sprzedaży musi natomiast zawierać określenie waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here