Niezależnie od tego, jaką ścieżkę kariery obraliśmy, jednym z najlepszych sposobów kroczenia na niej dalej we właściwym kierunku są właśnie kursy i szkolenia. Nie inaczej jest w przypadku księgowości – jeżeli chcemy uzyskać awans, podwyżkę lub zmienić firmę na inną, warto pozytywnie wyróżniać się na tle innych kandydatów czy konkurentów. Taką opcję zapewnia nam Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Posiada on szeroką ofertę szkoleń oraz kursów dla osób o różnym doświadczeniu, wykształceniu czy planach zawodowych – wszystkie związane są oczywiście z księgowością i skierowane są do osób, które właśnie z nią wiążą swoją przyszłość.

Dla osób, które są na początku swojej kariery, został przygotowany kurs I stopnia dla kandydatów na księgowych. Mogą przystąpić do niego osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie. Kurs, na którym dzisiaj się skupimy, jest jego kontynuacją i jest skierowany m.in. do osób, które ukończyły kurs I stopnia.

Nie jest on jednak konieczny, ponieważ na kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą zdecydować się również osoby, które ukończyły inny kurs kandydata na księgowego, posiadają tytuł technika rachunkowości lub mają inne wykształcenie, które Instytut Certyfikacji Zawodowej księgowych uzna za równoważne.

Nie mniej istotne są inne wymagania, które tyczą się też innych szkoleń i kursów organizowanych przez Instytut, również wspomnianego wcześniej kursu I stopnia, a należą do nich:

– zarówno rozumienie istoty, jak i przestrzeganie zasad i norm etycznych w pracy księgowego,
– uznawanie potrzeby ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy jako księgowy.

Podstawowe informacje o kursie

Organizowany jest on w Warszawie i trwa 200 godzin. Same zajęcia odbywają się w trakcie tygodnia. Cena, którą należy uiścić, jest różna i zależy m.in. od tego, czy dana osoba jest członkiem Stowarzyszenia, czy też nie. W takim przypadku cena wynosi 3843 zł, jednak zniżka jest też przewidziana dla osób, które kontynuują naukę np. po kursie I stopnia, w takim wypadku cena wynosi 4056,50 zł, natomiast dla osób, które nie kwalifikują się do żadnej z powyższych zniżek, wynosi 4270 zł.

Jeżeli cena jest dla kogoś problemem, można rozłożyć ją nawet na cztery dogodne raty. Samych zgłoszeń na kurs można dokonać online i na pewno dla większości będzie to najbardziej wygodna opcja, jednak jeżeli kogoś taka opcja interesuje – istnieje również możliwość zgłoszenia się za pomocą faksu. Więcej informacji o zgłoszeniach, jak i również formularz online do zapisu, znajdują się na stronie https://instytut.skwp.pl/szkolenia/kurs-ii-stopnia-dla-kandydatow-na-specjaliste-ds-rachunkowosci-samodzielnego-ksiegowego-(200-godzin)-264.

Na stronie istnieje również możliwość zadania pytania co do samego kursu, jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości.

Cel kursu

Celem jest przygotowanie nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, czyli zostania samodzielnym księgowym. Zawód ten został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności, która została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Program kursu oraz zaliczenie

Na wspomnianej powyżej stronie (tutaj) znajduje się całkowity ramowy plan zajęć, które będą odbywały się w ramach kursu. Zajęcia podzielone są na trzy moduły:

– Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej,
– Prawo podatkowe,
– Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego,

W ramach każdego z nich poruszanych jest od kilku do kilkunastu tematów zagadnień, który w sumie jest aż 22. Pełna ich lista znajduje się na wspominanej wcześniej stronie kursu.

Sami uczestnicy w trakcie kursu otrzymują podręczniki, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbyciu kursu, nie zapominano również o ciepłych napojach w tracie trwania zajęć.

Do zaliczenia niezbędna jest obecność na przynajmniej 60% zajęć, zaliczenie wszystkich prac kontrolnych oraz egzaminów końcowych. Każdy kursant zachęcany jest do rzetelnego przygotowania się do egzaminu, ponieważ w przypadku uzyskania przynajmniej 60% punktów, w tym przynajmniej 40% z każdego modułu, kursant otrzymuje dodatkowy certyfikat.

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą Instytutu oraz z detalami dotyczącymi kursu II stopnia – jest to w końcu znakomita opcja dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę jako księgowi.

kurs na samodzielnego księgowego instytu.skwp.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here